Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Maltepe Mahallesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 29 Mayıs 2017 / 187
Kategori : Üniversite
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Vizyon 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, sadece Türkiye’de değil, dünyanın en modern eğitim ve sağlık kurumlarından biri olma vizyonunu benimsemiştir. 

Misyon 
Eğitim programımızın amacı; en son teorik ve pratik bilgilerle donatılmış, en iyi ağız ve diş tedavisi uygulayan, toplum sağlığını gözeten, etik davranışlara önem veren, en yüksek düzeyde klinik bilgi ve deneyime sahip, bilimsel gelişmelere duyarlı, teknolojiye hızlı uyum sağlayabilen diş hekimleri yetiştirmektir. 

Ayrıca; 
 a. Ülkemizdeki diş hekimliği eğitimini; yeni ekol, sistem ve son teknolojik gelişmelerin ışığı altında uygulamak ve geliştirmek, 
b. Hastalara ağız ve diş sağlığı konusunda modern ve ileri teknolojiye dayalı en sağlıklı tedavi hizmetlerini vermek, 
c. Toplumun ağız ve diş sağlığı kalitesini yükseltmek ve ülkemizde koruyucu diş hekimliğini yaygınlaştırmak amacıyla uygulamalar yapmak, 
d. Yüksek düzeyde bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunarak üst düzey bilimsel dergilerde yayınlamak, 
e. Uluslararası yaygınlığa sahip Üniversiteler ile akademik işbirliği içinde bulunmak ve uluslararası tanınırlığa sahip olmak, diğer hedeflerdir. 

‘Üniversitenin Değeri ve Potansiyeli Arkasındaki Güçte Mevcuttur…’

Diş Hekimliği Fakültesi’nin klinik alt yapısını Halıcıoğlu’nda 2015 yılında hizmet vermeye başlayan Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi oluşturmaktadır. Tüm Diş Hekimliği uzmanlık alanlarına ait kliniklerin olduğu hastane binamızda 2 adet lokal ameliyathane, 1 adet entegre klinik, 2 adet laboratuvar, öğrencilerimizin teorik eğitimlerini aldıkları 4 adet derslik, 1 adet konferans salonu, öğrenci/öğretim üyesi yemekhanesi ve kafeteryası bulunmaktadır. Ayrıca Cevizlibağ’daki Üniversite kampüsünde 1 adet protez laboratuvarı, 1 adet fantom laboratuvarı ve derslikler mevcuttur. Böylesine güçlü bir alt yapıya sahip Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim kalitesinin ve buna paralel olarak da başarının yüksek olacağı, ülkemizdeki sağlık sorununun giderilmesine katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

Avrupa normlarını yakalamak için ülkemizde halen çok sayıda diş hekimine ihtiyaç vardır. 

Fakültemiz mezunları ‘Diş Hekimi’ unvanı alır ve Üniversite hastanelerinde, devlet hastanelerinde, diş tedavisi yapabilecek fiziki alt yapısı bulunan tüm kamu kurum ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi kendi muayenehanelerini de açabilirler. 

Başarılı öğrencilerle kapsamlı burs imkânları mevcuttur.

Hedefler 
a. En son teorik ve pratik bilgilerle donatılmış, en iyi ağız ve diş tedavisi uygulayan, toplum sağlığını gözeten, etik davranışlara önem veren, en yüksek düzeyde klinik bilgi ve deneyime sahip, bilimsel gelişmelere duyarlı, teknolojiye hızlı uyum sağlayabilen diş hekimleri yetiştirmek, 
b. Ülkemizdeki diş hekimliği eğitimini; yeni ekol, sistem ve son teknolojik gelişmelerin ışığı altında uygulamak ve geliştirmek, 
c. Öğrencilerin mezuniyet sonrası lisansüstü ve uzmanlık (DUS) eğitimine yönelik olarak akademik gelişimlerini sağlamak,
d. Hastalara ağız ve diş sağlığı konusunda modern ve ileri teknolojiye dayalı en sağlıklı tedavi hizmetlerini vermek,
e. Toplumun ağız ve diş sağlığı kalitesini yükseltmek ve ülkemizde koruyucu diş hekimliğini yaygınlaştırmak amacıyla uygulamalar yapmak, 
f. Yüksek düzeyde bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunarak üst düzey bilimsel dergilerde yayınlamak,
g. Uluslararası yaygınlığa sahip Üniversiteler ile akademik işbirliği içinde bulunmak ve uluslararası tanınırlığa sahip olmak, 
h. Uluslararası öğrencilere yönelik olarak yabancı dilde (İngilizce) yüksek lisans ve doktora programları açmak,
ı. Ders notları, ders izlenceleri (power point) ve ders videolarını İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi web sitesinde açık ders malzemeleri olarak yayınlamak,
i. Öğretim üyeleri tarafından yazılan bilimsel içerikli kitaplar yayınlamak,
j. Ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongreler düzenlemek,
k. Araştırma laboratuarları kurmak,
l. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi projesini en kısa süre içinde gerçekleştirmek,
m. Toplam kalite sistemini en kısa sürede gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası akreditasyona yönelik çalışmaları en kısa süre içinde gerçekleştirmek. 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Kategori : Üniversite
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar